Обади се по телефона Отвори адреса в гугъл мапс
Кореново Лечение(Ендодонтско)

Кореново Лечение(Ендодонтско)

Ендодонтското или т.нар. кореново лечение се предприема, когато по различни причини в заболяването на зъба е включена и неговата пулпа ( живата част от зъба, съдържаща кръвоносни съдове и нерви). Лечението се изразява в отстраняване на засегнатата пулпа, оформяне на кореновите канали и запълването им, а най-накрая се възстановява и самия зъб.

Целта на кореновото лечение е, да елиминира или да контролира факторите, довели до заболяването ( различни видове микроорганизми), да се излекуват съпътстващите увреждания на тъканите и да се създаде функционална годност на зъбите.

Кореновото лечение се предприема най-често в случаите на пулпит, периодонтит, травма на зъбите със засягане на пулпата и др. В някои случаи се налага провеждане на т.нар. релечение – повторно отваряне на зъба и прелекуване на кореновите му канали.

Кореновото лечение е сложен и многоетапен процес. Като затруднения за извършването му могат да се посочат някои анатомични явления, като тесни и криви коренови канали, свръх бройни канали, сложна и необичайна форма на пулпната камера и каналите, степен на отваряне на устата за осигуряване на достъп и др., което много затруднява лечението и в определени случаи може да доведе до неуспех и изваждане на зъба.

В много от случаите ендодонтско лекуваните зъби променят цвета си, освен това за да се стигне до провеждане на този вид лечение, обикновено голяма част от зъба липсва и възстановяването му става с помощта на щифтове и много големи пломби, затова се налага на възстановените след кореново лечение зъби да се поставят корони.

Д-р Гергана Николаева

Д-р Гергана Николаева

Родена в гр. Враца, завършила средното си образование в Природо- математическа гимназия гр. Враца. Дипломира се като лекар по дентална медицина в Медицински университет – гр. София. Още през студентските си години посещава курсове и семинари в направленията ендодонтия, кариесология , както и най-големия форум за Дентална медицина на Балканите – Sofia Dental Meeting. Има участие в няколко научни статии в областта на пародонтологията.

Върни се най-горната част на страницата