Обади се по телефона Отвори адреса в гугъл мапс
Лечение на детски зъби

Лечение на детски зъби

Временните зъби ( т. нар. млечни зъби) се намират в устната кухина на детето от 6-8 месечна възраст, когато започва пробива на първите резци, до 12 год. възраст, когато се сменя и последния временен кътник. През този дълъг период от време детето се нуждае от тях по редица причини:

  • Те осигуряват дъвкателна функция, а правилната преработка на храната е необходимо условие за растежа и развитието на целия организъм
  • Спомагат за изговаряне на определени звуци, като така участват в правилния говор на детето
  • Те стимулират челюстите за последващ растеж
  • Всеки временен зъб пази място на съответния постоянен

Тези факти са достатъчни, за да се опровергае погрешното схващане, че млечните зъби нямат нужда от лекуване, защото детето ще ги смени. Не навременното лекуване на детски зъб може да доведе след себе си затруднения в храненето, затруднения в звукообразуването и говора, при по-тежки състояния може да се засегне зародиша на постоянния зъб, а преждевременната загуба на временен зъб може да доведе до промени в бъдещата захапка, които да наложат ортодонтска намеса.

Млечните зъби са 20 на брой – по 10 в горна и 10 в долна челюст. Те са по-малко и с по-малки размери от постоянните, за да си намерят място в малките детски челюсти. Друга тяхна особеност, отличаваща ги от постоянните, е по-неустойчивата им структура ( по-слабо минерализиран емайл и по-тънък слой дентин), което определя и спецификата в развитието на заболявания в тези зъби. Кариесът напредва много по-лесно и за кратък период след възникването му, засяга и пулпата, което довежда до развитие на усложнения – пулпит, а при нелекуването му и периодонтит. Освен горепосочените анатомични предпоставки, съществуват и други рискови фактори за развитие на кариес в детските зъби, като недостатъчната орална хигиена на децата в тази възраст (неспособността им правилно да измиват зъбите и все още неустановения навик за това), висок прием на въглехидратни храни – близалки, сокове, чипсове и др.

Всичко това определя и колко важни са редовните профилактични прегледи при децата. На време открит и лекуван кариес спестява развитието на усложнения – пулпит и периодонтит. Те, от своя страна, са свързани с неприятна болка. Ако първото посещение в зъболекарския кабинет е по повод на болка се създава и психологическа бариера – страх към зъболекари, което се отразява в отношението и грижата към зъбите през целия човешки живот.

Освен лечение на основните заболявания, стоматолога може да даде съвети за правилно бъдещо развитие на зъбите, до обучи и мотивира децата в правилни методи за орална хигиена, да открие ранни симптоми на ортодонтски деформации, които в тази възраст се лекуват по-лесно и др. Профилактичните прегледи е желателно да започната след първата годинка на детето и да се провеждат през 6-8 месеца, защото организма расте бързо и зъболекаря може да даде полезни съвети, съобразени с възрастта на детето и променящата се орална среда.

Постоянните детски зъби също се нуждаят от интензивни грижи веднага след пробива им. Това се дължи на факта, че емайла минерализира напълно до 2 год. след пробива на зъба. В този период е по-поддатлив за развитие на кариес. Първите постоянни зъби са първите големи кътници, които пробиват около 6-7 годишна възраст зад редицата на временните( без да пада млечен зъб) и затова в повечето случаи родителите дори не разбират за появата им. Те освен по-слабо минерализирани, са и със засилен релеф по повърхността, което благоприятства задържането на храна и в комбинация с недостатъчното почистване от страна на детето, кариеса е с почти сигурно развитие. В най-ранния възможен етап след пробива им, дъвкателните зъби се защитават с помощта на силанти. Силантът е вещество, което се разлива в тънък слой в най-дълбоките части на дъвкателната повърхност, без да се пили от зъба. Той запълва дълбоките фисури и предпазва подлежащия емайл, като му осигурява време да минерализира нормално.

В заключение можем да кажем, че детската възраст поставя предизвикателства пред родители и стоматолози и те заедно, в екип, трябва да работят за правилно развитие на зъбите и цялостното здраве на децата.

Д-р Гергана Николаева

Д-р Гергана Николаева

Родена в гр. Враца, завършила средното си образование в Природо- математическа гимназия гр. Враца. Дипломира се като лекар по дентална медицина в Медицински университет – гр. София. Още през студентските си години посещава курсове и семинари в направленията ендодонтия, кариесология , както и най-големия форум за Дентална медицина на Балканите – Sofia Dental Meeting. Има участие в няколко научни статии в областта на пародонтологията.

Върни се най-горната част на страницата